Kompetenshöjande utbildningar för privatpersoner och företag
Utbildning Nordost ser alltid lösningarna

Utbildning Nordost AB ägs av ABF i Norrtälje. Bolaget bildades i början av 90-talet och drivs som ett självständigt företag.
Iréne Humble, vd för utbildning Nordost, har även tidigare arbetat med utbildning inom många olika områden.
- När man vill ha en utbildning, allmän eller specialiserad, ska man bara behöva ringa ett samtal och då är Utbildning Nordost ett bra alternativ, säger Iréne. Man vill fungera som utbildningssamordnare t.ex. genom att arrangera föreläsningar och seminariedagar för att hjälpa företag att höja kompetensen men även ge grundutbildningar. Via olika samarbetspartners kan man ordna bra allmänna utbildningar. Utbildning Nordost har bland annat ordnat många datautbildningar och olika utbildningar för arbetslösa. Andra projekt är EU-utbildningar och svenskundervisning för invandrare.
- Här finns både långa utbildningar och korta kompetenshöjande kurser för olika företagskunder. När vi anordnar kurser för olika företag så hyr vi in externa utbildare med den kompetens som kunderna efterfrågar. Kurserna hålls såväl i våra lokaler i Norrtälje som ute på plats hos företagen.
Man arbetar mest åt arbetsförmedlingen och åt kommunen men i framtidsplanerna finns att bredda sitt kontaktnät inom företagen i kommunen. Man hoppas att man även ska kunna ta sig an småföretagare i framtiden.
- Då vi har genomfört ett flertal lyckade EU-projekt är det något vi genom vår kompetens, även kan hjälpa andra att söka och genomföra.

Kompetens är viktigt På Utbildning Nordost försöker man alltid vara öppen för nya lösningar, nya arbetssätt och nya pedagogiska metoder. Personalen deltar kontinuerligt i kompetenshöjande utbildningar.
- Utbildning är mycket efterfrågat i dagens samhälle. För att bli attraktiv på dagens arbetsmarknad måste man hela tiden uppdatera och höja sin kompetens, förklarar Iréne. Vi har under åren bedrivit många utbildningar – komma igång kurser – för arbetslösa och den alltmer ökande sektorn av utbrända.
På Utbildning Nordost arbetar man mycket med teambuilding där kursdeltagarna kan lära sig viktiga erfarenheter genom samarbete med andra människor.
– Vi är ett kreativt företag med ett stort kontaktnät, säger Iréne. Dessutom är vi serviceminded och fyller ett behov av utbildning som finns på marknaden.

Utbildning Nordost

Bransch:
Data / Tjänster

Telefon: 017612000
Fax: 0176-14404

Adress:
Utbildning Nordost
Box 6
76121 Norrtälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN